landstinget-kvist

Landstingets högkostnadsskydd

Om du är extremt tandvårdsrädd och det finns ett uppdämt behandlingsbehov, d v s att det finns flera trasiga tänder, trasiga tänder, och att du bedöms som extremt tandvårdsrädd av vår psykolog, kan du få ekonomiskt stöd av Landstinget att behandla din tandläkarskräck hos oss. Vi är en av de kliniker i Stockholm som har avtal med Landstinget för att behandla extremt tandvårdsrädda patienter.

Så här går det till

Efter att du har blivit undersökt och tandläkaren har bedömt att det finns ett uppdämt behandlingsbehov så träffar du tandläkaren två gånger för utredning av tandvårdsrädslan, den utredningen ligger bl.a till grund för landstingets bedömning. Tandläkaren skriver ett tandläkarintyg där hon intygar tandvårdsbehovet till Landstingets tandvårdsenhet.

Sedan ringer du och sätter upp tid hos vår psykolog / psykoterapeut Janna Engblom för utredning av tandvårdsrädslan. Hon skriver ett utlåtande där hon beskriver sin bedömning av din tandvårdsrädsla. Psykologutlåtandet godkänner du innan det skickas in till Landstinget.

Vi kontaktar dig när vi fått svar

När Landstinget gjort sin bedömning och godkänt underlaget ringer psykologen upp dig och ni sätter upp tider tillsammans. Sedan ringer du till Siv, vår receptionist, för tider till tandläkaren. Bäst resultat av behandlingen av tandvårdsrädslan blir om du går varannan gång hos psykologen och varannan gång till tandläkaren.

Behandlingsplan

Psykologen och tandläkaren gör tillsammans upp en behandlingsplan för just dig och samarbetar för att kunna ge dig bästa möjliga vård. Du är självklart med i planeringen.

Högkostnadskort & frikort

Utredningskostnader och ansökningskostnader betalar du själv. När ansökan är godkänd av Landstinget så betalar du 200 kronor vid varje tillfälle du behandlas för tandvårdsrädslan hos tandläkaren eller psykologen. Vi ordnar med ett högkostnadskort om du inte har ett påbörjat sådant. Vi stämplar i ditt högkostnadskort varje gång du betalt 200 kronor. När du sammanlagt betalat 1100 kronor så får du ett frikort.

Frikortet gäller 12 månader efter den dag då du gjorde det första besöket. När du har ett gällande frikort betalar du ingenting när du besöker tandläkaren eller psykologen för att arbeta med din tandvårdsrädsla. Vanlig tandvård betalas enligt mottagningens prislista och med försäkringskassans högkostnadsskydd.

Mer information får du också på www.vardguiden.se

 

Kontakta oss så berättar vi mer om olika stöd. Telefon 08-411 01 41